Hur smittar klamydia?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet smittas av mamman om hon har klamydia med komplikationer som följd. (se rubriken Komplikationer)

Vem får Klamydia?

Alla som har sex utan kondom har en risk att få Klamydia.

Förekomst

Klamydiainfektionen är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektion och har ökat stadigt de senaste åren. Under 2007 anmäldes 47103 fall av klamydia vilket är en ökning med 45 % jämfört med 2006. Detta är den största ökning som skett i Sverige någonsin.

Symtom

De flesta, både män och kvinnor, som är infekterad med Klamydia har INGA symptom alls men kan ändå föra smittan vidare. Symptom, om de finns,kommer 1-3 veckor efter smittan och vanligast är flytningar och sveda när man kissar. Kvinnor kan få blödningar. Bakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda direkt till komplikationer. (se rubriken Komplikationer)

Komplikationer

Obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller framtida barnlöshet. Mannen kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation, samt troligen nedsatt fertilitet. Både man och kvinna kan få ögoninfektion och ledinflammation. Klamydiainfektion hos mamman kan under förlossningen smitta barnet med infektion i ögon och lungor som följd. Ett barn som infekterats med Klamydia i lungan löper större risk att få astma senare i livet.

Hur testar jag mig?

Idag krävs endast ett enkelt urinprov för att bevisa förekomsten av Klamydiabakterier. Du kan beställa hem provtagningsmaterial gratis om du bor i Västra Götalandsregionen, Västerbottens län, Sörmlands län, Gävleborgs län eller Värmlands län. Provet kan tas på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning och är gratis. Det tar ca en vecka att få provsvar.

Behandling

Klamydiainfektionen botas med vanlig antibiotika. Det är lämpligt med kontroll efter behandling. Partners måste också undersökas och behandlas. Allt detta är gratis.