Hur testar jag mig?

För dig med penis krävs ett urinprov och för dig med vagina ett slidprov (och för vissa landsting också ett urinprov). Provet kan tas hemma med ett klamydiaprov från klamydia.se om du bor i Västra Götalandsregionen, Västerbottens län, Norrbottens län eller Gävleborgs län. Provet kan också göras på ungdomsmottagning, en hud- och könsmottagning eller en vårdcentral och är gratis. Det tar cirka en vecka att få provsvar.

Besök Klamydia.se för att beställa ett hemtest eller läsa mer (extern länk)