Hur smittar klamydia?

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar därför inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet smittas av mamman om hon har klamydia med komplikationer som följd.

Hur testar jag mig?

För dig med penis krävs ett urinprov och för dig med vagina ett slidprov (och för vissa landsting också ett urinprov). Provet kan tas hemma med ett klamydiaprov från klamydia.se om du bor i Västra Götalandsregionen, Västerbottens län, Norrbottens län eller Gävleborgs län. Provet kan också göras på ungdomsmottagning, en hud- och könsmottagning eller en vårdcentral och är gratis. Det tar cirka en vecka att få provsvar.

Att beställa via Klamydia.se är ett smidigt och diskret sätt att göra ett hemtest som analyseras på samma labb som i den ordinarie sjukvården.

Besök Klamydia.se för att beställa ett hemtest eller läsa mer (extern länk)

Vem får Klamydia?

Eftersom klamydia är så vanligt riskerar alla som har samlag utan kondom (eller vagianal kondom) att smittas. Klamydiainfektionen är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektion.

Symtom

De flesta som är infekterade med klamydia har inga symtom men kan ändå föra smittan vidare. Symtom, om de finns, kommer en till tre veckor efter smittan och vanligast är flytningar och sveda när man kissar. Du som har vagina kan även uppleva blödningar. Klamydiabakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller direkta komplikationer som följd.

Barnlöshet och följdsjukdomar

Obehandlad klamydiainfektion kan hos dig med vagina ge äggledarinfektion som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller framtida barnlöshet. Du med penis kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation, samt troligen nedsatt fertilitet. Alla kan få ögoninfektion och ledinflammation. Klamydiainfektion hos den gravida kan under förlossningen smitta barnet med infektion i ögon och lungor som följd. Ett barn som infekterats med klamydia i lungorna löper större risk att få astma senare i livet.

Behandling

Klamydiainfektionen botas med antibiotika och inget kontrollprov behövs. Partners måste också undersökas. Både läkarbesök och medicin är gratis.